Положення ВТЕІ КНТЕУ

Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом ВТЕІ КНТЕУ

Зміни та доповнення до колективного договору укладеного між адміністрацією та трудовим колективом ВТЕІ КНТЕУ

Правила внутрішнього розпорядку у ВТЕІ КНТЕУ

Положення про колегіальні органи та структурні підрозділи ВТЕІ КНТЕУ

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ

Зміни до Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ (2015)

Зміни до Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ (2016)

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти

Рішення вченої ради

Документи пов'язані із організацією освітнього процесу

Правила прийому у 2017 році

Склад керівних органів

Звіт директора Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету доктора філософських наук, доцента, Заслуженого працівника освіти України Замкової Наталії Леонідівни за результатами діяльності у 2016 році та виконання контрактних зобов’язань

Перелік вакантних посад

Кошторис за 2017 рік (2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів)

Кошторис за 2017 рік (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики)

Фінансові звіти про діяльність вищого навчального закладу

Зведений штатний розпис 2017 рік

Інформація щодо проведення тендерних процедур, а також відомості, що подаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для оприлюднення в інформаційному бюлетні "Вісник державних закупівель"

Розмір плати за навчання та за надання додаткових послуг на 2016-2017 н.р.

Оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ

Система управління якістю

Реквізити

Вибори ректора (Посилання на сайт КНТЕУ)

Вибори ректора