Установчі документи
Ліцензія на впровадження освітньої діяльності
Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності)
Діючі положення ВТЕІ КНТЕУ
Правила прийому у 2019 році
Програма розвитку відокремленого структурного підрозділу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ /на період до 2025 року/

Інформація про структуру керівних органів

Кошторис та всі зміни до нього

Фінансові звіти про діяльність вищого навчального закладу
Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис

Інформація щодо проведення тендерних процедур
Розмір плати за навчання та за надання додаткових послуг на 2019-2020 н.р.
Реквізити

Оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ
Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом ВТЕІ КНТЕУ
Мова (мови) освітнього процесу
Звіт директора ВТЕІ КНТЕУ за результатами діяльності та виконання контрактних зобов’язань
Результати моніторингу якості освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Система управління якістю
Антикорупційна програма ВТЕІ КНТЕУ