Бүгүн Mostbet букмекердик кеңсесине кошулуп, Кыргызстанда спорттук мелдештерден жана онлайн оюндарынан максималдуу ырахат жана пайда алыңыз. Бул жерден сиз спорттук иш-чаралар үчүн эң мыкты коэфициенттерди, ошондой эле ар кандай бонустарды жана акцияларды, бекер коюмдарды, бекер айлануулар жана Мостбет промо коддорун таба аласыз. Биздин веб-сайтты колдонуу оңой жана жөнөкөй, ал эми букмекерликти ого бетер ыңгайлуу кылуу үчүн профессионалдар командасы сиз үчүн мобилдик тиркемени иштеп чыгышты.

ОС БАКАЛАВР

ОС МАГІСТР

Пропозиції щодо оновлення ОП

 

Додати коментар

Коментарі   

# ОП "Міжнародний туристичний бізнес"Поліна 07.02.2022, 12:54
Освітня програма "Міжнародний туристичний бізнес" є актуальною та конкурентоспроможною. Виправданим є перелік навчальних дисциплін та послідовність їх вивчення. Я є випускницею ВТЕІ КНТЕУ за цією програмою (2020 р.). Набуті знання та навички допомогли працевлаштуватися за спеціальністю та мати улюблену роботу.
Поліна Плоха, менеджер з туризму туристичної агенції "Поїхали з нами" (м. Київ).
Відповісти
# ОП "Міжнародний туристичний бізнес"Сергій 17.02.2022, 14:07
Вітаю! Освітня програма "Міжнародний туристичний бізнес" дозволяє здобувачам вищої освіти набути знань та навичок, необхідних для професійної реалізації у сфері міжнародного туристичного бізнесу, сформувати відповідний світогляд, готовність до вирішення складних професійних завдань. В умовах, коли туристична галузь починає "приходити в себе" після коронавірусної кризи, все більше потребуючи "нових облич", цікавих проектів та нестандартних шляхів їх реалізації, підготовка фахівців за даною освітньою програмою є актуальною та своєчасною.
Сергій Онуфрійчук, директор туристичної агенції "JoinUP!to travel" (м. Вінниця)
Відповісти
# ОП «Менеджмент»Вадим 05.03.2022, 10:21
Представлений для обговорення проєкт ОП «Менеджмент» для освітнього ступеня «молодший бакалавр» вважаю за доцільне рекомендувати до впровадження в навчальний процес. Програма вирізняється актуальністю на регіональному ринку праці, так як має ряд дисциплін, таких як «Організація праці менеджера», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» чим визначає незаперечну перевагу в сучасних реаліях ведення господарства. Такі фахівці потрібні для успішного функціонування вітчизняних підприємств. Запрошуємо студентів ОП «Менеджмент» на практику на наше підприємство.
З повагою Вадим Руснак, директор ТОВ «Ситковецьке», смт. Ситківці, Вінницька обл.
Відповісти
# ОП "Менеджмент"Сергій 07.03.2022, 13:41
Освітня програма «Менеджмент» ОС «Молодший бакалавр», як свідчить її зміст, розроблена на базі забезпечення програмних результатів навчання, відповідає сучасним освітнім вимогам та дозволяє здобувачам освітнього рівня молодший бакалавр набути необхідні компетентності. Наведені в ОП програмні результати навчання, відповідають сучасним потребам ринку праці, що в комплексі дозволяє підготувати конкурентоспроможного менеджера, що підтверджується її компонентами. Зокрема, в циклі професійної підготовки важливого значення для підготовки фахівця мають такі дисципліни, як: «Основи підприємництва», «Економічна теорія», «Статистика», «Менеджмент», «Організація праці менеджера». Окрема варто відмітити таку дисципліну як «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», яка дає можливість фахівцю приймати адекватні управлінські рішення в сучасних умовах невизначеності (економічних, соціальних, політичних тощо). Отже, наведені вище дисципліни циклу професійної підготовки та загальної підготовки з урахуванням вибіркових компонент посилюють переваги підготовки фахівців із спеціальності «Менеджмент».
Таким чином, ОП «Менеджмент» може бути використана для забезпечення якісного навчального процесу підготовки фахівців початкового рівня вищої освіти.
Відповісти
# ОП «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівняК. 15.02.2023, 18:23
Доброго дня!. Освітня програма «Міжнародний бізнес» досить перспективна та дозволяє підготувати кваліфікованих фахівців. Спілкування із здобувачами освітньої програми на зустрічах дозволило сформувати лише позитивну думку про набуті фахові знання та вміння у процесі навчання. Чекаємо випускників із пропозиціями розвитку міжнародної діяльності українських підприємств. Ніжейко К. – голова правління ГО «Міжнародна асоціація майбутнього України».
Відповісти
# Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 МенеджментВальчишен Ігор 23.02.2023, 06:31
ОП Менеджмент організацій справила позитивне враження, оскільки я бачу в ній можливість забезпечення тих компетентностей, які сьогодні вкрай важливі для молодого фахівця в сфері управління організаціями. Програма складена професійно, зрозуміла політика закладу в сфері надання освітніх послуг за даною програмою,.компоненти не втратили актуальності порівняно з попереднім роком. Бажаю успіху та розвитку даній програмі. Впевнений, що все буде Україна, а в ній гарні професіонали.
директор ТОВ НВП Вінницяпромстандарт- Ігор Вальчишен.
Відповісти
# Проєкти освітніх програм, що будуть реалізовуватись в закладі освіти у 2023 р.Ткач Марина 23.02.2023, 09:39
Інтереси студентів враховуються під час формулювання цілей та навчання за ОП «Управління в системі соціального забезпечення». Моя одногрупниця входить до робочої групи з розроблення ОП, також РСС бере участь в обговоренні.
Ми обираємо вибіркові компоненти з урахуванням власних потреб.
Студентка групи УССЗ-11дм.
Відповісти
# Освітньо-професійна програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 МенеджментВальчишен Ігор 23.02.2023, 12:33
ОП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності містить компоненти, які відповідають тенденціям ринку. Програма розвивається. Приємним є значна кількість кредитів з іноземної мови. Хотілось би побачити більшу кількість кредитів на практику. Разом з тим, поєднання запропонованих освітніх компонентів робить дану програму унікальною з точки зору поєднання менеджерської освіти та комплексу знань з організації зовнішньоекономічної діяльності, що дозволить успішно виконувати професійні функції в реальних умовах та формує гарну базу для подальшого навчання в магістратурі
Відповісти
# ОП «Міжнародний бізнес» Богдана 23.02.2023, 13:13
Освітня програма «Міжнародний бізнес» характеризується сучасним підбором дисциплін, що дозволяють побудувати успішну кар’єру як в Україні, так і за кордоном. Важливим є можливість вибору дисциплін, а також вільного вибору місця проходження виробничої (переддипломної) практики. Як випускниця ОС «бакалавр» вважаю дану освітню програмою перспективною для подальшого навчання та удосконалення отриманих під час навчання за бакалаврської програмою знань та вмінь. Жовтобрюх Богдана, випускниця ОС «бакалавр» ОП «Міжнародний бізнес».
Відповісти
# Освітні програмиЛюдмила 24.02.2023, 06:13
Вітаю . Дуже велике значення має те , що з’являються нові спеціальності , які зараз актуальні у світі . «Логістика», для підприємств у світі нинішніх випробувань і нестабільності є досить актуальна . Фінанси банківська справа та страхування - зараз є запроси роботи з біржовим ринком та страхування . Це ті спеціальності які на разі в пріоритеті . З повагою директор ТОВ «Альфа та Омега» завжди раді співпраці зі студентами .
Відповісти
# Освітні програмиЛюдмила 24.02.2023, 06:20
Вітаю. У світі з’являються запроси у нових спеціальностях . І ВТЕІ КНТЕУ іде в правильному напрямку пропонуючи студентам актуальні спеціальності такі як «Логістика», Фінанси та банківська справа , страхування та Фондовий ринок і багато інших спеціальностей , які зараз є приоритетними . Завжди раді співпраці зі студентами з повагою директор ТОВ «Альфа та Омега»
Відповісти
# ОПП "Публічне управління та адміністрування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281Панченко Ганна Олександрівна 28.02.2023, 01:22
Ознайомившись із освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління і адміністрування» другого рівня вищої освіти, розробленою спеціалістами кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, хочеться акцентувати увагу на її логічність, обгрунтованість, чітку орієнтацію на досягнення основної мети – підготовки висококваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. У програмі визначено цілі, завдання, зміст і компетенції, що формуються в результаті освоєння дисциплін. Навчальні дисципліни, що наведені в запропонованій програмі, відповідають фаховим особливостям спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування». Варто також зазначити, що кадрове забезпечення освітньої програми повністю відповідає профілю задекларованих дисциплін.
У якості рекомендацій пропонується розглянути механізми залучення публічних коштів для забезпечення сталого розвитку територій.
Загалом, слід констатувати, що презентована освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» має високий рівень навчально-методичного забезпечення.
Панченко Ганна Олександрівна, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету "Одеська політехніка", к.держ.упр., доцент
Відповісти
# ОПП "Публічне управління та адміністрування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адмініструванняПанченко Ганна Олександрівна 28.02.2023, 02:11
Для освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 притаманна логічність, обгрунтованість, чітка орієнтація на досягнення основної мети – підготовки висококваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. У програмі визначено цілі, завдання, зміст і компетенції, що формуються в результаті освоєння дисциплін. Навчальні дисципліни, що наведені в запропонованій програмі, відповідають фаховим особливостям спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування». Варто також зазначити, що кадрове забезпечення освітньої програми повністю відповідає профілю задекларованих дисциплін.
У якості рекомендацій пропонується розглянути механізми залучення публічних коштів для забезпечення сталого розвитку територій.
Панченко Ганна Олександрівна, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету "Одеська політехніка", к.держ.упр., доцент (м. Одеса).
Відповісти
# ОП "Управління в системі соціального забезпечення"Надія 28.02.2023, 06:12
Освітня програма «Управління в системі соціального забезпечення» ОС «Магістр» розроблена на базі забезпечення програмних результатів навчання, відповідає сучасним освітнім вимогам та дозволяє здобувачам набути необхідні компетентності. Наведені в ОП програмні результати навчання, відповідають сучасним потребам ринку праці, що в комплексі дозволяє підготувати конкурентоспроможного фахівця з управління в системі соціального забезпечення, який потрібен для роботи в різних інституціях соціальної сфери, реалізації цікавих проектів. Підготовка фахівців за даною освітньою програмою є актуальною та своєчасною.
Співпрацюємо- беремо участь у заходах організованих інститутом, у засіданнях гуртка, надаємо базу для проходження практики.
Надія Косаківська, Вінницька міська організація Товариства Червоного Хреста України.
Відповісти
# ОПП "Публічне управління та адміністрування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адмініструванняДіана 28.02.2023, 11:41
Вітаю! Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" другого рівня вищої освіти включає у себе такі компоненти, які потрібні для управлінців у наш час. Я би порекомендувала включити у програму дисципліну, яка повністю викладалася б англійською мовою. На мою думку, для студентів це надасть більше можливостей для працевлаштування, а також допоможе урізноманітнити навчання та розширити кругозір.
Відповісти
# ОП "Соціальне забезпечення "Галина 28.02.2023, 19:23
Вітаю! Запропоновані в ОП "Соціальне забезпечення" освітні компоненти дозволяють сформувати спеціальні та фахові компетентності, повною мірою відповідають вимогам, що висуваються до фахівців соціальної сфери. Структурно-логічна схема ОП дозволяє в повній мірі реалізувати компетентнісний підхід до підготовки фахівців першого бакалаврського рівня. ОП "Соціальне забезпечення" є перспективною та актуальною. Випускники даної ОП можуть представляти особливий інтерес та цінність на ринку праці.
З повагою Галина Бачинска (директор Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Відповісти
# ОП "Соціальне забезпечення"першого рівня вищої освіти за спеціальністю "Соціальне забезпечення"Ніна 28.02.2023, 21:03
Освітня програма "Соціальне забезпечення" наразі є надзвичайно актуальною зважаючи на потребу в фахівцях соціального сектору на ринку праці. ОП логічно побудована та містить перелік цікавих фахових дисциплін, які є дійсно корисними для практичної роботи фахівців. На моє переконання, випускники даної спеціальності будуть успішними працівниками соціального сектору та відіграють важливу роль у його розвитку та удосконалення в Україні.
Н. Кушнір, керівник Шаргородськох районної філії Вінницького обласного Центру зайнятості
Відповісти
# ОП "Соціальне забезпечення " освітнього ступеня "бакалавр"Діана 01.03.2023, 18:17
Освітня програма "Соціальне забезпечення" містить цікаві та актуальні дисципліни, що дозволяють сформувати компетенції, отримати знання та навички, які необхідні для успішної реалізації фахівця соціальної сфери. Я являюся випускницею спеціальності "Соціальне забезпечення", набуті під час навчання знання та вміння є цінними для мене, адже допомогли працевлаштуватися за фахом та розуміти всі соціальні процеси і проблеми, з якими наразі працюю. В процесі роботи я не раз згадала лекції та практичні заняття, які на високому рівні проводили викладачі.
Швець Діана, начальник служби у справах дітей Мурафської сільської ради
Відповісти
# ОП "Соціальне забезпечення "Олександра 01.03.2023, 18:26
Освітня програма "Соціальне забезпечення" є актуальною враховуючи сучасні умови господарювання. Усі дисципліни даної програми цікаві та корисні для майбутніх фахівців соціальної сфери як на рівні регіональному, так і на місцевому. Як випускниця ВТЕІ ДТЕУ за даною ОП вважаю за потрібне відмітити логічну послідовність викладання дисциплін протягом навчання, а також можливість самостійно обирати вибіркові дисципліни.
Олександра Шмалій, випускниця ВТЕІ ДТЕУ за спеціальністю "Соціальне забезпечення" ОП "Соціальне забезпечення".
Відповісти
# випускник ОП «Публічне управління та адміністрування»Іван Педорук 14.03.2023, 14:21
Як діючий державний службовець, на момент навчання, констатую,
що освітня програма мала збалансовану структуру та надала мені комплекс програмних результатів навчання, які я успішно використав у практичній діяльності.
Ознайомившись з новим проєктом ОП «Публічне управління та адміністрування», хочу відмітити що програма зазнала деяких змін, є актуальною та відповідає потребам сьогодення, має логічну побудову вивчення матеріалу. Сьогодні досить швидко змінюються вимоги до професійних компетентностей публічних службовців, тому доречною мені видається наявність дисципліни «Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях», адже розвиток власних компетентностей та стратегічного бачення в розвитку організації є необхідною навичкою сучасного керівника органу публічного управління.
Відповісти