25 лютого 2021 року кафедрою менеджменту та адміністрування було проведено відкрите засідання наукової студії «Цифрова трансформація в громадах» (керівниця – доцентка Ірина Ніколіна) в рамках ІХ Фестивалю студентської науки у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
На засіданні були заслухані та обговорені доповіді членів наукової студії – здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування»: «Цифрові комунікації в публічному управлінні на регіональному та місцевому рівнях» – доповідач Руслан Мазур (гр. ПУА-41д), «Публічна комунікативна взаємодія в цифровому середовищі» – доповідачка Юлія Лелека (гр. ПУА-41д), «Сервісна трансформація управління надання публічних послуг» – доповідач Тарас Ласий (гр. ПУА-31д), «Публічний механізм забезпечення судової системи – судове адміністрування» – доповідач Юрій Філіппов» (гр. ПУА-11зм). Презентовані доповіді викликали жваве обговорення серед студентства та схвалення викладачів кафедри менеджменту та адміністрування.
Проведений науковий захід дозволив поглибити розуміння студентів щодо визначної ролі цифрових трансформацій в сучасному житті людини та територіальної громади, суспільства та держави загалом.