Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2019-2020 н.р..

15 листопада 2019 р. ІV студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу»
Програма


12 листопада 2019 р. ІV студентська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством»
Програма
Збірник матеріалів


22 жовтня 2019 р. VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Програма
Збірник статей (Частина 1)
Збірник статей (Частина 2)
Збірник статей (Частина 3)
Збірник тез доповідей


03 жовтня 2019 р. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів