Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2020-2021 н.р..

26 лютого 2021 р. VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Програма
Збірник матеріалів


24 лютого 2021 р. VІІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти»
Програма
Збірник матеріалів


ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»

Збірники наукових праць здобувачів освітніх ступенів «магістр», «бакалавр» (випуск – лютий 2021)

Збірник 20 - Випуск 100
Збірник 21 - Випуск 101
Збірник 22 - Випуск 102
Збірник 23 - Випуск 103
Збірник 24 - Випуск 104


09 листопада 2020 р. V студентська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством»
Програма
Збірник матеріалів


06 листопада 2020 р. V студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу»
Програма


08 жовтня 2020 р. VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Програма
Збірник статей (Частина 1)
Збірник статей (Частина 2)


03 жовтня 2020 р. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів