Навчально-методичний відділ інституту розпочав свою діяльність з 1 грудня 2006 року. Його створення було обумовлене необхідністю подальшого розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи. Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом інституту, який підпорядковується директору інституту та заступнику директора з навчально-методичної роботи. Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність у відповідності до Положення про інститут, керується законами України, постановами, рішеннями та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, ухвалами вченої та методичної рад університету, наказами ректора, наказами та розпорядженнями директора, навчальними планами, та Положенням про навчально-методичний відділ.

Завдання відділу полягає в організації навчально-методичної роботи в напрямку вдосконалення багатоступеневої системи навчання, згідно з освітньо-професійними програмами, навчальними та робочими програмами; плануванні видання навчально-методичних матеріалів та документів, нормативно-методичної літератури, підручників, навчальних посібників, опорних конспектів, методичних рекомендацій тощо; вивченні та аналізу забезпеченості дисциплін навчально-методичними матеріалами та документами. Навчально-методичний відділ надає консультативну допомогу кафедрам, факультетам та викладачам з питань впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, планування та організації методичної роботи.

Контролює формування і оновлення навчально-методичного комплексу спеціальностей на факультетах та навчально-методичного комплексу дисциплін на кафедрах. Здійснює планування та організацію роботи щодо підвищення кваліфікації викладачів із урахуванням їх наукових інтересів і профілю навчально-методичної роботи та контролює виконання плану підвищення кваліфікації викладачів інституту у відповідності з вимогами Міністерства освіти та науки України. Узагальнює результати методичної роботи факультетів, кафедр, викладачів та подає пропозиції директору, заступнику директора з навчально-методичної роботи щодо вдосконалення навчально-методичної роботи. Організовує та проводить методичні семінари, засідання круглого столу тощо.

Координує та бере участь у діяльності методичної ради інституту, реалізовує і контролює виконання її рішень. Організовує і контролює діяльність Школи педагогічної майстерності.

Шевчук Тетяна Михайлівна
начальник навчально-методичного відділу 

З липня 2017 р. – начальник навчально-методичного відділу. Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність у Вінницькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ розпочала з 2015 року.

Напрям роботи в навчально-методичному відділі:

 • планування та контроль навчально-методичної роботи;
 • надання консультації щодо створення навчально-методичних матеріалів та документів для забезпечення навчального процесу;
 • здійснення консультативної допомоги щодо створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, актуалізації навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) та навчально-методичних комплексів спеціальностей (НМКС) на кафедрах.

Шевчук Лариса Михайлівна
методист навчально-методичного відділу

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет у 1992 році, природничо-географічний факультет, Київський національний торговельно-економічний університет у 2003 році, за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність розпочала з 1999 року методистом навчального відділу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. З 2009 року - методист навчально-методичного відділу.

Напрям роботи в навчально-методичному відділі:

 • формування плану та організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту та науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів України на базі ВТЕІ КНТЕУ; 
 • консультування з питань стажування, аналіз інформації з питання підготовки навчально-методичних видань як результатів стажування;
 • контроль та аналіз виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників за розділом методичної роботи;
 • формування плану видань підручників, навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів та документів у ВТЕІ КНТЕУ;
 • моніторинг виконання плану видань підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та документів науково-педагогічними працівниками інституту.

Орлюк Ірина Петрівна
методист навчально-методичного відділу

Закінчила Вінницький національний технічний університет та Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Трудову діяльність розпочала з 1998 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. З 2002 року працювала методистом факультету підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, а з 2015 року була переведена в навчально-методичний відділ на посаду методиста.

Напрям роботи в навчально-методичному відділі:

 • планування видань навчально-методичних матеріалів та документів, підручників, навчальних посібників, опорних конспектів згідно вимог трансферно-кредитної системи організації навчального процесу;
 • вивчення та аналіз забезпеченості дисциплін навчальною та інструктивно-методичною літературою; здійснення консультацій щодо формування і оновлення навчально-методичного комплексу спеціальностей НМКС та НМКД (навчально-методичного комплексу дисциплін) на кафедрах інституту;
 • методичне забезпечення самостійної роботи і практики студентів, семестрового контролю знань студентів та державної атестації.