Навчально-методичний відділ інституту розпочав свою діяльність з 1 грудня 2006 року. Його створення було обумовлене необхідністю подальшого розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи. Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом інституту, який підпорядковується директору інституту та заступнику директора з навчально-методичної роботи. Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність у відповідності до Положення про інститут, керується законами України, постановами, рішеннями та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, ухвалами вченої та методичної рад університету, наказами ректора, наказами та розпорядженнями директора, навчальними планами, та Положенням про навчально-методичний відділ.

Завдання відділу полягає в організації навчально-методичної роботи в напрямку вдосконалення багатоступеневої системи навчання, згідно з освітньо-професійними програмами, навчальними та робочими програмами; плануванні видання навчально-методичних матеріалів та документів, нормативно-методичної літератури, підручників, навчальних посібників, опорних конспектів, методичних рекомендацій тощо; вивченні та аналізу забезпеченості дисциплін навчально-методичними матеріалами та документами. Навчально-методичний відділ надає консультативну допомогу кафедрам, факультетам та викладачам з питань впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, планування та організації методичної роботи.

Контролює формування і оновлення навчально-методичного комплексу спеціальностей на факультетах та навчально-методичного комплексу дисциплін на кафедрах. Здійснює планування та організацію роботи щодо підвищення кваліфікації викладачів із урахуванням їх наукових інтересів і профілю навчально-методичної роботи та контролює виконання плану підвищення кваліфікації викладачів інституту у відповідності з вимогами Міністерства освіти та науки України. Узагальнює результати методичної роботи факультетів, кафедр, викладачів та подає пропозиції директору, заступнику директора з навчально-методичної роботи щодо вдосконалення навчально-методичної роботи. Організовує та проводить методичні семінари, засідання круглого столу тощо.

Координує та бере участь у діяльності методичної ради інституту, реалізовує і контролює виконання її рішень. Організовує і контролює діяльність Школи педагогічної майстерності.

Начальник відділу
Шевчук Тетяна Михайлівна
 
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2003р., Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006р.
Посада: начальник відділу.
В інституті працює: з 2015 р.
Напрямок роботи: планування та контроль навчально-методичної роботи, надання консультації щодо створення навчально-методичних матеріалів та документів для забезпечення навчального процесу, здійснення консультативної допомоги щодо створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, актуалізації навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) та навчально-методичних комплексів спеціальностей (НМКС) на кафедрах.
Кафедра: права.
Дисципліни, які викладає: Цивільне право.

 Козловська Світлана Станіславівна 
Освіта:
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003 р., Вінницький торговельно-економічний інститут, 2020 р.
Посада:
методист відділу.
В інституті працює:
з 2018 р.
Напрямок роботи:
формування контингенту здобувачів вищої освіти та обробка персональних даних, контроль та виконання навчального плану, координація навчального процесу, складання навчальних графіків здачі академічної різниці для здобувачів вищої освіти, ведення журналів успішності, журналу обліку заліково-екзаменаційних відомостей, аналіз підсумків поточних атестацій, моніторинг результатів роботи.
 Шевчук Лариса Михайлівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1992 р., Київський національний торговельно-економічний університет, 2003 р.
Посада: методист відділу.
В інституті працює: з 1999 р.
Напрямок роботи: формування плану та організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту та науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів України на базі ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ, консультування з питань стажування, аналіз інформації з питання підготовки навчально-методичних видань як результатів стажування, контроль та аналіз виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників за розділом методичної роботи, формування плану видань підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та документів у ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ, моніторинг виконання плану видань підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та документів науково-педагогічними працівниками інституту.
Основне місце розташування: Корпус 1, каб. 36-а 
Робочий телефон: (0432)55-04-13
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.