1. Унікальна освітня програма «Фінансовий контроль та аудит», за якою готують висококваліфікованих фахівців нового покоління у сфері аудиту, державного контролю, обліку та оподаткування, забезпечує широкі можливості реалізації свого потенціалу.

2. Саме тому здобувачі цієї освітньої програми працюють: у міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях; у системі корпоративного управління суб’єктів господарювання; у службах внутрішнього аудиту; в органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України та її територіальних підрозділах; у підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та інших органів виконавчої влади; в установах, організаціях і підприємствах, які належать до сфери державного управління; у бухгалтерських службах, фіскальних органах, судово-експертних установах, навчальних і науково-дослідних установах і організаціях та у багатьох інших структурах.

3. До фахової думки аудитора завжди прислуховується керівництво та власники, оскільки він може запропонувати оптимізацію податків, обґрунтування витрат, здійснює постійний контроль щодо змін у законодавстві та інше.

4. Фахівці за освітньою програмою «Фінансовий контроль та аудит» працюють на посадах: аудитора; помічника аудитора; державного аудитора; внутрішнього аудитора; фінансового директора; контролера; внутрішнього контролера; головного бухгалтера; бухгалтера; інспектора економіста; консультанта з питань обліку, оподаткування та економічного контролю; фінансового аналітика; фахівця з оподаткування; наукового співробітника, викладача та на багатьох інших.

5. Освітня програма «Фінансовий контроль та аудит» орієнтована на формування у майбутніх фахівців системи знань, умінь та практичних навичок у сфері аудиту та державного фінансового контролю, спрямованих на створення та організацію функціонування аудиторської фірми; надання консалтингових послуг, здійснення процедури «дью ділідженс»; застосування спеціальних програмних продуктів та інформаційних систем у роботі аудитора; набуття знань та практичних навичок ведення обліку та підготовки звітності за міжнародними стандартами, організації бухгалтерського обліку, здійснення корпоративного аналізу та діагностики, а також податкового управління і контролю; проведення наукових досліджень у сфері аудиту та контролю.

6. Фахівець за освітньою програмою «Фінансовий контроль та аудит» застосовує свої знання на різних рівнях - як на рівні держави, підприємства, так і на побутовому рівні. Вміння зіставляти доходи своєї родини, тобто керувати сімейним бюджетом, планувати сімейний кошторис з урахуванням усіх потреб членів родини та планів на майбутнє.

7. За даними рекрутингових агентств доведено, що фахівець за освітньою програмою «Фінансовий контроль та аудит» має роботу з високим доходом, якщо проаналізувати інформацію то найбільш високі зарплати пропонуються на посаді бухгалтера або аудитора. І не зважаючи на високий рівень пропозицій, завжди є потреба у спеціалістах такого фаху.

8. Фахівці за освітньою програмою «Фінансовий контроль та аудит» одержують навички економічного аналізу та організації обліку на підприємствах, проведення експертно-аудиторської діагностики.