Посада

Підприємство

Вимоги до кандидатів

Посадові обов’язки

Умови праці

Як податися?

Секретар судового засідання

Нова державна служба України (НАДС)

освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право»;

без вимог до досвіду роботи;

вільне володіння державною мовою;

самоорганізація та самостійність в роботі;

уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їхнього виконання;

здатність до самомотивації (самоуправління);

вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності;

вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та будувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти: дослухатися, сприймати та викладати думку;

уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

здатність до самоконтролю;

здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

оптимізм;

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

цифрова грамотність;

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів;

вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

здійснення судових  викликів і повідомлень в справах, які знаходяться в провадженні судді;

перевірка, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому;

перевірка осіб, які викликані в судове засідання, та зазначення на повістках час перебування в суді, у разі відсутності в судовому засіданні розпорядника виконує його функції;

контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведення судового засідання в режимі відеоконференції;

повне або часткове відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання;

ведення протоколу судового засідання;

оформлення матеріалів адміністративної справи, відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, і здійснює передачу справи до архіву суду, провадження в якій закінчене та нагляд за цілісністю та збереженням судових справ, які знаходяться на розгляді у судді;

виконання інших доручень головуючого по адміністративній справі щодо організації її розгляду;

здійснення своєчасного і належного формування електронної справи та внесення відомостей стосовно розгляду адміністративної справи до автоматизованої системи документообігу суду;

здійснення належного оформлення матеріалів справ з дотриманням встановлених процесуальним порядком та строків направлення адміністративних справ за підсудністю, на експертизу та до апеляційної і касаційної інстанції;

виконання інших доручень керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, начальника відділу та заступника начальника відділу.

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Відправити резюме можна за посиланням

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Нова державна служба України (НАДС)

освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Інформаційні технології»;

без вимог до досвіду роботи;

вільне володіння державною мовою;

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення;

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

вміння перевіряти надійність джерел і правдивість даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати спільні онлайн, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку;

розуміння та знання основ мережевих комунікацій;

знання основних принципів функціонування операційної системи Windows та ін.;

вміння встановлювати та налаштовувати операційні системи та спеціалізоване програмне забезпечення незалежно від версії;

знання архітектури та основних принципів побудови комп’ютера та локальних мереж;

обізнаність про основні способи несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем;

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки й прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

організація впровадження в роботу суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу;

забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді;

проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі;

надання консультативної допомоги суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення;

моніторинг введення в експлуатацію та організація обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі;

забезпечення доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;

моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі;

виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;

аналіз стану інформаційного забезпечення суду та внесення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надання відповідних звітів.

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Відправити резюме можна за посиланням

Декларант

ТОВ Грін Кул

вища освіта;

стаж роботи у відповідному напрямку не менше 2 років;

знання ПК та комп’ютерних програм QD Professional або MD office.

забезпечення і здійснення митного оформлення товарів і контроль їх переміщення через митний кордон України в режимі експорт/імпорт;

підготовка товаросупровідних документів для оформлення експорту продукції;

підготовка і проведення митного оформлення товарів відповідно до різних митних режимів;

контролювати процес митного оформлення ВМД та відправки вантажів.

 

Відправити резюме можна за посиланням

Рекрутер

ФранківськМіськСплав

 

підбір персоналу;

консультування та навчання персоналу;

перевірка звітів.

зарплата складається з ставки + % за результативність;

безлімітний телефон;

офіційне оформлення.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з продажу

ВКП Арсенал

досвід роботи в продажах від 1 року;

комунікабельність

грамотна мова;

уміння вести переговори і працювати з запереченнями;

бажання розвиватися;

наявність особистого автомобіля обов'язково;

величезною перевагою буде досвід роботи в сфері будівельного кріплення, знання метизної групи товару.

розширення клієнтської бази;

ведення переговорів, укладання угод;

прийом і оформлення замовлень;

виконання плану продажів і контроль дебіторської заборгованості.

зручний графік роботи: ПН-ПТ з 9:00 до 17:00;

працевлаштування згідно КЗпП лікарняні, відпустка;

компенсація ПММ і амортизація автомобіля.

корпоративний мобільний зв'язок.

можливість професійного зростання.

своєчасна виплата ЗП і дружний колектив.

Відправити резюме можна за посиланням

Продавець-консультант

Цитрус

бути яскравою та активною особистістю;

мати в серці любов до людей, електроніки і ґаджетів;

бути готовим до навчання і розвитку разом з Цитрус;

мати досвід роботи в продажах (бажано).

виконання плану продажу;

отримання насолоди від роботи;

допомога у виборі гаджетів та аксесуарів для клієнтів;

вміння дарувати добрий настрій і продавати найкращий товар та сервіси;

проведення підготовки магазину до відкриття;

викладка товару;

участь в зборах та тренінгах для персоналу.

цікава та активна робота в яскравій команді;

можливість впливати на свій дохід: ставка + KPI;

усі умови для професійного і кар'єрного розвитку;

можливість працювати з цікавим та унікальним товаром, який можна тестувати;

корпоративні ціни на товар в Цитрус, безкоштовне користування електротранспортом в Цитрус Прокат, навчання в Цитрус Академії та інші «плюшки»;

офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка та лікарняний.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності

НІКАН ГРУПП

впевнений користувач ПК (1С бажано);

знання англійської мови;

активна життєва позиція, ефективне виконання поставлених завдань, орієнтованість на досягнення результату, прагнення заробляти більше;

готовність до наднормованої праці заради успіху.

супровід і розвиток існуючих клієнтів;

консультація та продаж послуг компанії;

проведення переговорів з потенційними клієнтами, формування комерційних пропозицій відповідно до їх потреб;

супровід процесу підписання договорів;

робота з документами та виписка рахунків для оплат;

забезпечення комплексного сервісу для клієнтів.

участь в різноманітних проєктах Компанії;

робота в команді професіоналів;

конкурентний рівень ЗП;

комфортні умови праці.

Відправити резюме можна за посиланням

Фахівець з проблемних відправлень

ТОВ Нова Пошта

вільне володіння ПК, 1С, AWIS, MS Office ;

відповідальність, старанність в роботі;

стать бажано жіноча;

освіта середня-спеціальна, незакінчена вища.

здійснення якісного та вчасного пошуку нерозпізнаних відправлень;

оформлення довозів нерозпізнаних відправлень;

обробка відео з камер спостереження для пошуку відправлень.

повні соціальні гарантії згідно КЗпП України у тому числі офіційний дохід, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження;

можливість кар'єрного росту;

медичне страхування.

Відправити резюме можна за посиланням

Старший повар

Reikartz Hotel Group

досвід роботи на посаді кухаря від 2-х років;

знання і виконання санітарно-гігієнічних норм;

бажання розвиватися професійно.

приготування страв;

складання заявок на необхідні продукти, напівфабрикати і сировину;

контроль якості продукції;

контроль обліку матеріальних засобів;

навчання кухарів;

контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни.

стабільна заробітна плата;

можливість професійного зростання та кар'єрного розвитку;

офіційне оформлення, оплачувана відпустка та лікарняні, безкоштовні обіди;

робота в команді професіоналів.

Відправити резюме можна за посиланням

Кредитний менеджер

OTP Bank

 

робота з клієнтами та продавцями в магазинах Ельдорадо або КОМФІ;

консультування клієнтів по умовах придбання товарів в кредит і підвищення своїх вмінь в продажах, продаж кредитних карт;

оформлення заявок в програмах Банку, підписання кредитних договорів;

допомога клієнтам після оформлення кредиту по різних питаннях.

робота максимально близько до міста проживання;

стабільний щомісячний дохід ставка+бонуси, з виплатою 2 рази на місяць та без затримок;

гнучкий графік, 4/2 або 5/2, з плаваючими вихідними;

офіційне працевлаштування по трудовій книжці, оплачувана відпустка та лікарняний;

нові та цікаві знайомства;

робота в молодіжній команді.

Відправити резюме можна за посиланням

Інспектор відділу кадрів

Укрпошта

 

вища освіта;

досвід роботи від 1 року;

знання нормативних актів у сфері трудового законодавства;

уважність до деталей, орієнтація на результат, готовність вчитися новому, гнучкість мислення.

прийом, переведення, звільнення;

формування особових справ;

ведення трудових книжок;

ведення табелю обліку робочого часу;

облік відпусток.

графік роботи: Пн-Пт з 8.30−17.30 год;

стабільна заробітна плата;

офіційне працевлаштування.

Відправити резюме можна за посиланням

Фахівець по роботі з банківськими установами

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада»

вища освіта;

досвід роботи з документарними інструментами (банківськими гарантіями) від 2-х років на аналогічній посаді;

знання пакету офісних програм MS Office (Excel, Word);

самоорганізованість, відповідальність, стресостійкість, уміння працювати в колективі в умовах багатозадачності.

 

підготовка, перевірка отриманого пакету документів на правильність відображення всіх ключових параметрів;

подання необхідних документів для випуску банківських гарантій (тендерні виконання);

супровід операцій щодо випуску банківських гарантій (оплата комісій, підписання);

відкриття та супровід рахунків в банках;

участь в підготовці документів необхідних для функціонування/доступності лімітів при випуску банківських гарантій;

комунікація з колегами щодо процесу випуску/надання гарантій та їх відповідність вимогам тендерів.

 

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України;

медичне страхування;

п’ятиденний робочий тиждень;

цікава та динамічна робота в компанії, що стрімко розвивається;

можливість зростати разом з компанією.

 

Відправити резюме можна за посиланням

Бізнес-аналітик

Soft Xpansion

досвід роботи PM/BA у IT-проєктах від 2 років;

досвід виявлення, аналізу та формалізації бізнес-вимог замовника;

досвід опису user stories, use cases;

досвід створення документації для розробників (ТЗ, ТВ);

участь в тестуванні та впровадженні ПЗ;

досвід опису бізнес-процесів (бажано привести приклад схем);

високий рівень аналітичних навичок;

високий рівень самоорганізації та планування;

швидке навчання, відповідальний, активний, уважний до деталей.

збір та аналіз вимог по проєкту;

аналіз та оптимізація бізнес-процесів замовника, аудит процесів;

підготовка та узгодження з замовником функціонально технічних вимог, user stories, use cases;

уточнення вимог замовника в процесі розробки рішення;

підготовка документації для користувачів;

специфікація змін;

приймання участі в демонстраційних зустрічах з клієнтом.

робота в комфортному офісі Вінниці;

професійне зростання;

конкурентна заробітна плата;

офіційне працевлаштування;

заняття з англійської мови;

кава, чай та смаколики;

настільний теніс.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер служби підтримки зі знанням німецької, іспанської, французької мови

LetyShops

бажання допомагати людям, вміння легко знаходити спільну мову з іншими;

вміння грамотно, тактовно і зрозуміло викладати думки письмово і усно (російською та українською);

вільне володіння іспанською, німецькою або французькою мовою;

відповідальне і скрупульозне ставлення до поставлених задач;

бажання працювати в задоволення.

 

консультування користувачів в режимах електронної пошти, онлайн-чату;

активна взаємодія з колегами та іншими відділами для виконання завдань;

розвиток і бажання ділитися своїми знаннями з колегами і користувачами.

 

робота в сучасному і комфортному офісі Вінниці;

конкурентна зарплата;

офіційне оформлення;

уроки англійської та іспанської мов.

гнучкий графік: з 9:00 до 18:00, з 13:00 до 22:00.

 

Відправити резюме можна за посиланням

Маркетолог

ТОВ «Синдикат Компані»

досвід роботи маркетологом більше 1 року в сфері B2B;

знання алгоритмів роботи контекстної реклами та принципів SEO просування;

успішний досвід у просуванні інтернет-проєктів, сайтів, таргетованої реклами у соціальних мережах;

поглиблені знання в налаштуванні Google Analytics;

висока працездатність, оперативність, креативність, вміння працювати на «результат».

розробка маркетингового плану;

управління рекламним бюджетом і розрахунок ефективності вкладень;

пошук нових каналів лідогенерації;

збільшення конверсії лідогенерації та лідоконвертації;

підготовка контенту для сайту, лендінгів, груп в соц.мережах;

підготовка контент-плану та проведення e-mail розсилок за різними цільовими аудиторіями;

формування звітності про відвідуваність сайтів, лендінгів, груп, ефективності розсилок та інших заходів;

нарощування баз підписників;

контроль за роботою сайту і лендінгів.

робота з цікавим інноваційним продуктом;

гнучкий робочий графік;

можливість професійного розвитку;

доброзичлива атмосфера та підтримка команди.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з кредитування у відділення

КредитМаркет

освіта: вища / неповна вища;

володіння ПК: впевнений користувач пакету MS Office;

особисті якості та навички: комунікабельність, націленість на результат, орієнтація на клієнта.

продаж продуктів компанії: грошові кредити, кредити на покупку авто, кредити на покупку товарів в інтернеті, кредити для приватних підприємців, інші продукти (карти);

консультування клієнтів;

ідентифікація клієнта;

пошук нових, робота з діючими клієнтами;

формування пакету документів по кредиту.

цікава робота в дружній команді;

офіційна оплата праці (фіксована ставка бонус залежно від виконання плану);

можливості професійного і кар'єрного розвитку.

Відправити резюме можна за посиланням

Адміністратор рецепції

Reikartz Hotel Group

досвід роботи (бажано);

хороші навички роботи з ПК;

комунікабельність, відкритість, приємна зовнішність;

грамотне мовлення;

знання англійської мови на розмовному рівні;

знання касової дисципліни (буде плюсом);

відповідальність.

поселення/виселення гостей готелю;

робота з касовим апаратом, готівкою;

допомога гостям (за необхідності);

робота згідно стандартів служби прийому та розміщення.

графік роботи: день/ніч/48;

робота в перспективній, надійній компанії;

стабільна і своєчасна виплата заробітної плати + бонуси і премії;

дотримання трудового законодавства (офіційне оформлення, оплачувана відпустка / лікарняний, і т.і);

безкоштовні обіди для співробітників;

можливість кар'єрного росту в компанії.

Відправити резюме можна за посиланням

Фахівець з операційно-касового обслуговування клієнтів

UKRSIBBANK BNP Paribas Group

вища освіта за економічним напрямом;

досвід роботи від 1 року у банку;

знання нормативних документів НБУ та знання операційних банківських програм;

досвід операційно-касового обслуговування фізичних та юридичних осіб обов’язковий.

здійснення супроводу продажів;

відкриття та обслуговування рахунків фізичних та юридичних осіб, проведення платіжних доручень, чеків;

прийом та відправка грошових переказів;

покупка, продаж, конвертація валюти;

оформлення розрахункових документів;

ведення касової звітності;

зведення касових документів і документів дня;

продаж банківських продуктів.

робота в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group — один з найуспішніших та найбільших світових банків);

офіційне працевлаштування;

медичне страхування та страхування життя;

25 календарних днів відпустки;

щомісячний бонус за результатами роботи;

доступ до програм навчання та тренінгів;

широкі можливості міжнародної мобільності.

Відправити резюме можна за посиланням

Recruiter

Smile

1+ років досвіду у підборі персоналу (в ІТ-підбір буде плюсом);

досвід безпосереднього пошуку та полювання на голову;

розуміння процесу набору повного циклу;

здатність ефективно обробляти інформацію, багатозадачність;

активна життєва позиція та позитивний настрій;

хороші комунікативні та організаторські здібності;

хороша англійська мова обов’язкова.

створення та розміщення вакансій на різних ресурсах;

активний пошук, обмін інформацією та співбесіда з кандидатами;

ведення переговорів щодо потенційних пропозицій.

динамічне та дружнє командне середовище;

цікаві та складні завдання, які допоможуть вам вдосконалити та розвинути свої навички;

безкоштовні класи англійської мови.

Відправити резюме можна за посиланням

Фахівець по роботі з клієнтами (страхування)

ARX, страхова компанія

вища економічна освіта;

вільне володіння українською мовою;

вміння швидко навчатись, порядність, відмінні комунікативні навички, а найголовніше — бажання працювати;

готові розглядати кандидатів без досвіду.

обслуговування клієнтів;

підтримка та супровід існуючих договорів страхування;

укладення нових договорів страхування;

ведення звітної документації.

офіційне оформлення трудових відносин згідно КЗпП України;

компенсаційний пакет: моб.зв'язок, медичне страхування, страхування життя, знижки на продукти компанії;

п’ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 18:00;

гідні умови оплати праці + преміювання за результатами роботи;

можливість навчання та розвитку в великій міжнародній компанії.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з продажу

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)

вища або середньо-спеціальна освіта (можливо студент останнього курсу або заочної форми навчання);

грамотне і впевнене спілкування українською та російською мовами;

вміння ставити перед собою цілі і досягати їх;

комунікабельність і відповідальність;

бажаний досвід роботи на аналогічній посаді або в банківській сфері.

спілкування з клієнтами в телефонному режимі;

презентація нових продуктів банку;

призначення зустрічей клієнтам у відділеннях банку.

офіційне працевлаштування;

офіційна заробітна плата ставка + бонус ;

кар'єрне зростання і багато нового досвіду;

класний і молодий колектив;

круті корпоративи та тимбілдинги;

навчання з бізнес-тренерами нашого банку.

Відправити резюме можна за посиланням

Юрист

Voltage Group

практичний досвід з корпоративного, договірного, трудового, господарського, цивільного права стосовно підприємницької діяльності;

юридична освіта повна закінчена вища освіта;

вміння укладати договори включно ЗЕД, протоколи, положення, накази, листи, інструкції тощо;

розуміння процесів та специфіки роботи в будівельній сфері, зокрема видів робіт та послуг;

вміння відстоювати інтереси компанії в органах державної влади та у перемовинах із контрагентами;

англійська В1+ (бажано).

оперативна підготовка та аналіз договорів;

складання та редагування договорів відповідно до інтересів компанії та у відповідності із вимогами чинного законодавства;

вдосконалення внутрішніх договорів та документації компанії;

розробка та впровадження бізнес-процесів компанії пов’язаних із документообігом та іншими юридичними питаннями;

юридичний супровід участі компанії у тенедрних закупівлях у державних та приватних замовників;

ведення ділової переписки із замовниками, постачальниками, партнерами та іншими контрагентами;

контроль за термінами дії договорів.

повний робочий день, основне місце роботи;

випробувальний термін — 3 місяці.

Відправити резюме можна за посиланням

HR бізнес-партнер

Eva, лінія магазинів

вища освіта;

досвід розробки та проведення управлінських тренінгів від 2 року;

вільна розмовна та письмова українська мова;

відмінні комунікативні навички;

педагогічні здібності;

орієнтація на результат;

грамотна мова;

активна життєва позиція;

проактивність.

проведення тренінгів, майстер-класів, воркшопів та інших навчальних заходів для ключових співробітників офісу (middle management);

розробка методичного і навчального матеріалу;

організація зовнішніх навчальних заходів, співпраця з тренінговими компаніями;

організація і проведення комплексної оцінки ключових співробітників офісу (middle management).

гідна заробітна плата;

можливість професійного і кар'єрного зростання.

Відправити резюме можна за посиланням

SEO-спеціаліст, інтернет-маркетолог (просування сайтів)

Справа, агентство інтернет-маркетингу

знання основ внутрішньої і зовнішньої оптимізації сайтів;

знання алгоритмів роботи основних пошукових систем Yandex, Google;

практичний досвід роботи в просуванні сайтів не менше 1 року;

грамотний письмова українська, російська;

комунікативність, посидючість, наполегливість, уважність до деталей;

вміння працювати в команді та швидко вчитися.

збір та кластеризація семантичних ядер для проєктів різної складності;

розробка завдань для написання текстів копирайтерами;

комплексна робота по внутрішній оптимізації сайтів (тематична, технічна, робота з комерційними чинниками);

робота з системами аналітики і веб-майстрами;

link-building - аналіз і розробка стратегій по роботі з зовнішньої оптимізацією.

віддалена робота 5 днів в тиждень з 9:00 до 18:00,

офіційне працевлаштування;

молодий, веселий і доброзичливий колектив;

можливість професійного росту;

конкурентоспроможна ЗП з можливостями для росту;

корпоративні заходи, навчання;

оплачуваний період стажування до 2-х місяців.

Відправити резюме можна за посиланням

Аналітик, трейд-маркетолог

Беліф

досвід роботи від року в маркетингу;

успішний досвід маркетингових заходів;

знання основних інструментів маркетингу, методів організації та проведення маркетингових заходів, в тому числі і онлайн маркетингових інструментів.

формування промо плану по ТМ в каналах ЛР і КР мереж;

запуск трейд маркетингових активностей;

підготовка звітів за результатами ефективності проведення акцій.

мотивації і бонуси;

корпоративний відпочинок;

можливість професійного та кар'єрного росту;

компенсація палива при використанні особистого автомобіля;

мобільний зв'язок;

графік роботи з 9 до 18, Пн-Ср.

Відправити резюме можна за посиланням

Бухгалтер

ФОП Їжаковський О.Л.

вища економічна освіта;

досвід роботи від 2 років (нарахування з/п+кадрова документація);

знання бухгалтерського та податкового законодавства;

впевнений користувач ПК;

знання 1-С, Excel, Word, МЕДос.;

самоорганізованість, відповідальність;

чесність, уважність та порядність.

нарахування з/п, авансу відпускних, лікарняних;

формування та здача звітності по ФОП;

ведення кадрового обліку;

підготовка співробітникам довідок про доходи;

організація та вдосконалення системи обліку.

 

гідна та конкурентна з/п;

офіційне працевлаштування;

режим роботи — з 9−00 до 18−00 (сб, нд. — вих.);

дружній та молодий колектив.

 

 

Регіональний юрисконсульт

Група компаній «Агропросперіс»

вища юридична освіта;

досвід роботи в комерційних структурах від 3 років;

обов’язково! досвід роботи по напрямку земельне право;

обов’язково! відмінне знання земельного, податкового, цивільного, господарського, трудового права;

наявність успішного досвіду представництва в судах;

наявність водійських прав категорії «в» — обов’язково;

знання податкового, земельного законодавства та досвід роботи в с / г підприємствах є суттєвою перевагою;

знання ПК.

забезпечення правового супровіду земельних правовідносин (як постійного так тимчасового землекористування);

робота з земельними сертифікатами;

проведення переговорів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з укладенням, зміною та реєстрацією договорів оренди землі та земельної частки (паю);

забезпечення правової підтримки під час процесуальних заходів в області володіння, користування і розпорядження нерухомим майном;

участь в судових засіданнях;

розробка і вдосконалення типових форм договірних і процесуальних документів в області володіння, користування і розпорядження нерухомим майном;

забезпечення правового аналізу договірних, правовстановлюючих та процесуальних документів в області володіння, користування і розпорядження нерухомим майном у зв’язку з потенційними комерційними і інвестиційними проєктами (досвід в проведенні аудитів);

робота з оформленням права власності на нерухоме майно за майнові сертифікати (практика організації процесу виділення майна);

моніторинг і аналіз змін профільного законодавства щодо попередження, виявлення та усунення правових ризиків.

офіційне оформлення та конкурентний рівень заробітної плати;

добровільне медичне страхування;

участь в корпоративних заходах, навчанні, тренінгах;

робота передбачає часті відрядження в межах області.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з продажу

Конс на Би$

вік від 22 до 40 років;

вільне володіння українською та російською мовою;

гнучкий розум, здатний швидко вчиться і приймати рішення.

робота з клієнтами по нашим навчальним програмам, які САМІ до нас звернулися, ніяких холодних дзвінків;

ведення звітної документації, гугл-таблиць.

навчання за рахунок компанії допуск до програм вартістю до 2000 $;

кар'єрний ріст від менеджера з продажу до керівника відділу продажів;

відкритий і дружній колектив, який завжди готовий допомогти.

Відправити резюме можна за посиланням

Бухгалтер

MAKEUP

досвід роботи:

-бухгалтером від 3-х років;

-з 1С7 і 1С 8;

-на підприємствах з великим обсягом операцій;

-в системі Клієнт-банк, набір платежів в Клієнт-банку;

аналітичний склад розуму, скрупульозність і уважність.

облік взаєморозрахунків з постачальниками;

формування та проведення оплат через клієнт - банк і рознесення банківських виписок;

контроль дебіторської заборгованості згідно звіту в 1 с 7;

обробка / здійснення повернень згідно даних в 1 с 7;

формування аналітичної звітності для керівництва.

графік роботи з ПН. по Ср. з 9:00 до 18:00;

офіційне оформлення, лікарняні та відпустка;

зручне розташування.

Відправити резюме можна за посиланням

Адміністратор відділення

ТОВ Нова Пошта

знання ПК на рівні впевненого користувача;

досвід роботи бажаний, але не обов’язковий;

знання стандартів обслуговування клієнтів;

ввічливість, комунікабельність, уважність, відповідальність.

оформлення експрес-накладних та внесення даних в програму 1С;

розвантаження та завантаження автомобіля (вантажі до 30 кг);

сканування та сортування прийнятих з автомобіля відправлення;

здійснення регулювання черги Клієнтів на вулиці;

консультація Клієнтів щодо роботи мобільного додатку;

консультація Клієнтів з будь-яких питань стосовно роботи відділення.

повні соціальні гарантії згідно КЗпП України (у тому числі офіційний дохід, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження);

медичне страхування;

можливість кар'єрного зросту.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з продажу

РІА, медіа-корпорація

вміння легко налагоджувати стосунки з людьми;

бажання навчатись новому та розвиватись;

комунікабельність та стресостійкість.

робота з існуючою базою клієнтів;

розширення клієнтської бази (не холодні дзвінки);

відчуття потреби клієнта та донесення цінності наших продуктів в рамках продажів.

робота 5 днів в тиждень з 9:00 до 17:00 або 7 годин;

можливість професійного росту та ЗП;

хороша система мотивації та бонусів

молодий, веселий та дружній колектив, який завжди готовий прийти на допомогу та поділитися досвідом;

відвідування тематичних заходів, навчання та тренінги за рахунок компанії.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з персоналу

ТОВ Нова Пошта

вища освіта;

досвід роботи в сфері HR від 1-го року;

володіння методами пошуку персоналу та технологіями проведення інтерв'ю;

активність, ініціативність, орієнтація на результат.

активний пошук і масовий підбір персоналу (опис вакансій, розміщення реклами про вакансії в різних джерелах);

проведення інтерв'ю та оцінки кандидатів;

проведення програми адаптації для нових співробітників.

участь в проєктах відділу підбору персоналу;

проведення exit-інтерв’ю.

робота у великій та динамічній компанії;

офіційне працевлаштування та дотримання соціальних гарантій;

можливість кар'єрного і професійного зростання;

медичне страхування;

комфортні умови роботи і доброзичливу атмосферу.

Відправити резюме можна за посиланням

Копірайтер-перекладач (англійська мова)

Сool.club

знання англійської на рівні достатньому для написання дійсно грамотних текстів;

вміння дотримуватися інструкцій і термінів;

бажання працювати якісно і заробляти більше;

Буде плюсом:

-якщо ви знайомі з академічним стилем письма;

-наявність навичок швидкого пошуку, аналізу інформації.

написання унікальних текстів, статей та академічних робіт на англійській мові самої різної тематики і рівня складності література, економіка, філософія, фінанси і т. д. по заданим вимогам і інструкціям.

 

Відправити резюме можна за посиланням

Економіст з праці

ТОВ Нова Пошта

вища освіта;

досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;

уміння аналізувати великий об'єм інформації;

аналітичний склад розуму;

організованість;

концентрація уваги;

терпіння;

впевнений користувач ПК, глибокі знання і практичні навички роботи з пакетом Microsoft Office (Excel- глибокі знання, Word, Excel, Power point, Outlook).

аналіз використання трудових ресурсів;

здійснення підготовки аналітичних і статистичних звітів з продуктивності праці;

збір, систематизація інформації і проведення аналізу економічних показників по праці;

аналіз виконання норм виробітку;

розрахунок чисельності робітників та контроль виконання.

повні соціальні гарантії згідно КЗпП України (у тому числі офіційний дохід, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження);

медичне страхування за корпоративною програмою;

можливість кар'єрного зростання.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер із закупівлі товару

ТОВ Поділля Фінанс

знання ринку комп’ютерної та мультимедійної техніки;

розуміння і знання процесу закупівлі товару;

стресостійкість;

уважність;

комунікабельність та неконфліктність;

готовність до прийняття рішень.

знання 1С, Word, Excel;

оперативне опрацювання заявок менеджерів;

замовлення товарів та аналіз;

контроль залишків продукції;

координація процесу замовленння товару (від оформлення до отримання продукції замовником);

работа на порталі постачальників;

ведення переговорів і підтримка зв’язків з постачальниками для отримання кращих умов на ринку (знижки, спецціни тощо);

аналіз тенденції закупівельних цін та ін.

 

Відправити резюме можна за посиланням