22 березня 2021 року кафедрою товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва дистанційно онлайн на платформі Zoom було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Проблеми конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішніх ринках».
У круглому столі взяли участь 36 осіб, серед них викладачі кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва; начальник відділу експертизи та сертифікації товарів Вінницької торгово-промислової палати М. Бабій; к.т.н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету І. Купчук; к.т.н., доцент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету В. Швець); директор ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ- ВІННИЦЯ» В. Побережна; здобувачі груп ТКЛ-31д, ТКЛ-41д.

Було оголошено 12 доповідей:
1. Конкурентоспроможність товарів в системі нових ринкових реалій.
Доповідач: Тернова Алла, доцент, канд. техн. наук, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
2. Обґрунтування вибору стратегій конкурентоорієнтованих товарів.
Доповідач: Купчук Ігор, канд. техн. наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету.
3. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства.
Доповідач: Власенко Ірина, професор, д-р мед. наук, професор кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
4. Зарубіжний досвід управління конкурентоспроможністю товару.
Доповідач: Швець Віталій, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету.
5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продовольчих товарів місцевого виробництва.
Доповідач: Гирич Сергій, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
6. Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на ринок.
Доповідач: Бабій Марія, начальник відділу експертизи та сертифікації товарів Вінницької торгово-промислової палати
7. Система критеріїв і показників оцінки конкурентоспроможності непродовольчих товарів.
Доповідач: Сіренко Світлана, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
8. Стратегічне управління конкурентоспроможністю товарів в процесі виробництва.
Доповідач: Побережна Валентина, директор ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ- ВІННИЦЯ», м. Вінниця.
9. Особливості формування економічних показників конкурентоспроможності товару.
Доповідач: Паламарчук Владислав, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
10. Якість як ключовий елемент забезпечення конкурентоспроможності товару.
Доповідач: Шарко Віталій, доцент, канд. екон. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
11. Методи генерації інноваційних ідей як засіб підвищення конкурентоспроможності товарів вітчизняних виробів.
Доповідач: Авксентюк Борис, професор, д-р. техн. наук, професор кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.
12. Якість товарів як фактор успішної комерційної діяльності підприємства.
Доповідач: Василишина Ольга, асистент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ.